Czytniki płytek

Czytniki płytek w laboratorium
Wysoka wydajność i jakość uzyskanych wyników

Układ optyczny w spektrofotometrze Multiskan Sky zapewnia stabilną wysoką wydajność i jakość prowadzonych pomiarów. Konstrukcja oparta jest o układ dwóch wiązek optycznych z wewnętrznym kanałem odniesienia i rozbudowanym systemem automatycznej diagnostyki. Zastosowanie systemu monochromatorowego umożliwia nieograniczone zmiany analiz i pomiar sygnałów fotometrycznych w zakresie od 200 do 1000nm. Skanowanie w pełnym spektrum można przeprowadzić zaledwie w 10 sekund!

Prostota obsługi

Panel sterowania wyposażony w dotykowy wyświetlacz oraz przystępny interfejs użytkownika pozwala na szybkie zmiany rodzajów prowadzonych testów. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w fabrycznie zaprogramowane podstawowe protokoły do analizy stężeń kwasów nukleinowych i białek, zarówno w przypadku stosowania płytek, kuwet lub specjalnej płytki do analiz mikro-objętości. W obu przypadkach wyniki pomiaru stężeń i czystości prób są automatycznie przeliczane i prezentowane graficznie. W przypadku protokołów białkowych istnieje możliwość wyboru z czterech zaprogramowanych rodzajów białek oraz dodania własnego.

Bezpieczne gromadzenie i analiza danych

Spektrofotometr Multiskan Sky oferuje również szerokie możliwości magazynowania i przenoszenia danych przeprowadzonych pomiarów.Wyniki w sposób ręczny lub automatyczny mogą zapisywane na zewnętrzną pamięć USB lub przy pomocy połączenia sieciowego zapisane na zabezpieczonym dysku w chmurze Thermo Fisher Conect. Dysk wirtualny nie tylko zapewnia bezpieczne przechowywanie ale również umożliwia łatwy dostęp i udostępnienie danych innym współpracownikom. Wyniki zapisywane są w postaci plików Excell.