Czytniki płytek

Spektrofotometr i czytnik mikropłytek Varioskan LUX
Thermo Scientific
Thermo Scientific ™ Varioskan ™ LUX to wszechstronne urządzenie będące jednocześnie spektrofotometrem UV/VIS oraz czytnikiem mikropłytek. Został zaprojektowany z myślą o szybkich i niezawodnych wynikach, może zostać wykorzystany nawet do najbardziej wymagających aplikacjach i w wielu rodzajach laboratoriów.
Nazwa produktu
id SKU
Wielomodułowy czytnik Varioskan LUX
XXXYYY
Cechy czytnika Varioskan LUX

Jego wielomodułowa budowa pozwala na odczyt: absorbancji, fluorescencji, luminescencji, AlphaScreen / AlphaLISA, Fluorescencji TRF.

Modułami podstawowymi są moduły służące pomiarom absorbancji oraz fluorescencji. Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w dodatkowe moduły oraz dyspensery do dodawania odczynników, kontrolę gazu oraz temperatury i inne. Wbudowany inkubator pozwala na ustalenie temperatury inkubacji w zakresie +4 ° C powyżej temperatury otoczenia do + 45 °C. Wbudowana jest również wytrząsarka o ruchu orbitalnym, pracująca w zakresie 6 – 1200 obr/min.

Elastyczny wybór długości fali

Urządzenie wybiera długość fali pomiarowej za pomocą filtrów lub monochromatorów, w zależności od tego, która z nich jest optymalna dla wybranej technologii pomiarowej

  • monochromatory: w zakresie pomiaru absorbancji i fluorescencji
  • filtry: w zakresie AlphaScrees i TRF
  • luminescencja bez wyboru długości fali (można użyć opcjonalnych filtrów)

Wbudowane inteligentne funkcje bezpieczeństwa

Varioskan LUX wykorzystuje zaawansowane technologie, aby uniknąć kosztownych błędów, które mogą uszkodzić urządzenie, utrudnić wyniki lub zmarnować cenny czas i odczynniki. Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa następuje:

  • automatyczna kontrola płytki, gwarantująca, że pomiar lub dozowanie odczynnika  nie zostanie przypadkowo rozpoczęte bez płytki ulokowanej w urządzeniu
  • odczynnik zostanie dodany przed uruchomieniem cyklu pomiarowego
  • automatyczna kontrola dozowania, zabezpiecza przed zbyt dużym dozowaniem odczynnika
  • automatyczna kontrola prędkości i siły wytrząsania w zależności od użytego formatu płytki zapobiegająca rozlaniu prób i odczynników

Intuicyjne oprogramowanie SkanItWydajne i intuicyjne oprogramowanie SkanIt umożliwia konfigurowanie wszelkich, nawet najbardziej wymagających analiz, opracowywanie wyników oraz otrzymywanie raportu końcowego. Uzyskane wyniki można bezpośrednio eksportować do programu Excel.

Dane techniczne
Parametry Absorbancja
Rodzaj płytki 6-384 dołkowe
Wybór długości fali Podwójny monochromator
Zakres długości fali 200-1000 nm
Zakres pomiarowy 0-6 Abs
Liniowość przy 450 nm 0-4 Abs (płytka 96 dołkowa) ± 2%  0-3 Abs (płytka 384 dołkowa) ± 2%
Dokładność 0.003 Abs lub ± 2%, przy 200 – 399 nm (0 – 2 Abs)
0.003 Abs lub ± 1%, przy 400 – 1000 nm (0 – 3 Abs)
Precyzja SD < 0.001 Abs lub CV < 0.5%, przy 450 nm (0 – 3 Abs)
Parametry Fluorescencja
Rodzaj płytki 6-1536 dołkowe
Wybór długości fali Dwa podwójne monochromatory
Zakres długości fali wzbudzenia 200-1000 nm
Zakres długości fali emisji 270-840 nm
Czułość Odczyt górny: < 0.4 fmol fluorescein/dołek (czarna płytka 384-dołkowa)
Odczyt dolny: < 4 fmol fluorescein/dołek, (czarna płytka 384-dołkowa z dnem optycznym)
Zakres dynamiki Odczyt górny > 6 dekad
Odczyt dolny > 5.5 dekad
Parametry Luminescencja
Rodzaj płytki 6-1536 dołkowe
Zakres długości fali 360-670nm
Czułość odczytu <7 amol ATP/dołek (płytka 384 dołkowa, biała)
Zakres dynamiki >7 dekad
Skanowanie spektralne

270-840 nm

Parametry TRF
Rodzaj płytki 6-1536 dołków
Zakres długości fali wzbudzenia 334 nm (skanowanie 200-840 nm)
Zakres długości fali emisji 400-700 nm (skanowanie 270-840)
Czułość <1 amol Eu/dołek (biała płytka 384 dołkowa małej pojemności)
Zakres dynamiki >6 dekad
Parametry AlphaScreen
Typ obsługiwanych płytek 6-1536 dołków
Ustalanie długości fali Filtry
Zakres długości fali wzbudzenia 680 nm (LED)
Zakres długości fali emisji 400-660 nm
Czułość <100 amol phosphotyrosine/dołek (biała płytka 384 dołkowa)
Parametry Dozowanie
Typ obsługiwanych płytek 6-384 dołki
Ilość dyspenserów 0 lub 1 lub 2
Typ dyspensera 1 ml lub 5ml
Dozowana objętość 2-5000 µl w krokach 1 µl (typ 1ml) 5-25000 µl w krokach 5 µl (typ 5ml)
Parametry Moduł gazowy
Regulacja stężenia CO2 0,1-15%
Stabilność stężenia CO2 ±0,3 % przy 5% CO2
Regulacja stężenia O2 1-21%
Stabilność stężenia O2 ±0,3 % przy 1% O2
Zobacz film