9 lut
2022

Czystość w laboratorium - autoklaw

Autoklawy lub sterylizatory parowe służą do sterylizacji instrumentów medycznych lub laboratoryjnych, pojemników, pożywek itp.

Autoklawy to komory ciśnieniowe stosowane w procesach przemysłowych, które wymagają podwyższonych temperatur i ciśnień innych niż ciśnienie otoczenia. Autoklawy wykorzystywane są w medycynie do sterylizacji oraz w przemyśle chemicznym do utwardzania powłok i wulkanizacji gumy oraz do syntezy hydrotermalnej.


W laboratorium mikrobiologicznym, służą do sterylizacji pożywek hodowlanych, narzędzi, przyborów, tworzyw sztucznych, końcówek do pipet, odpadów biologicznych, skażonych mediów i artykułów laboratoryjnych poprzez wystawienie ich na działanie pary nasyconej pod wysokim ciśnieniem o temperaturze 140°C,  przez około 15-20 minut w zależności od ilości wsadu i zawartości. Najczęściej autoklawy stosowane są w przemyśle laboratoryjnym, mikrobiologicznym, farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości, powtarzalnych operacji sterylizacyjnych i dokumentacji procesu.

Autoklawy laboratoryjne składają się z dwóch komór: zewnętrznej komory wodno-parowej oraz znajdującej się wewnątrz komory sterylizacyjnej. Woda wlewana jest do hermetycznie zamkniętej komory wodno-parowej i podgrzewana, aż zamieni się w parę. Materiał do obróbki umieszczany jest w komorze sterylizacyjnej. Gdy autoklaw jest podgrzewany, para unosi się między ściankami komór i dostaje się do komory sterylizacyjnej przez otwory. Jednocześnie w komorze sterylizacyjnej osiągane jest ciśnienie i temperatura niezbędne do dezynfekcji. W celu ochrony osób pracujących przy autoklawie jest on przykryty metalową obudową, oddzieloną od podłogi stojakiem.